Δημοσιεύσεις Τρίτων  • 24/09/2010: Πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ψυχολόγου, με σύμβαση έργου στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας