Ο ΔΗΜΟΣ
 • Γενικά Στοιχεία
 • Διοίκηση
 • Διάρθρωση Υπηρεσιών
  • Γραφείο Δημάρχου
  • Διοικητικές Υπηρεσίες
  • Οικονομικές Υπηρεσίες
  • Διεύθυνση Καθαριότητας
  • Διεύθυνση Κ.Ε.Π.
  • Δημοτική Αστυνομία
 • Νομικά Πρόσωπα
ΑναζήτησηΕίσοδος Μελών
» Ξεχάσατε τον κωδικό σας
» Γίνετε Μέλος

Διάρθρωση ΥπηρεσιώνΕδώ θα βρίσκεται θέματα που αφορούν πληροφορίες και οδηγίες, τόσο για τους δημότες της πόλης μας, όσο και για τους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις τους.

Οι περισσότερες από τις Διευθύνσεις του Δήμου, εκτός των άλλων αρμοδιοτήτων τους, παρέχουν και κάποιες υπηρεσίες άμεσου ενδιαφέροντος για το δημότη. Οι υπηρεσίες αυτές αποτελούν το σημείο αλληλεπίδρασης, διεπαφής του πολίτη ή της επιχείρησης με το Δήμο και προβάλλει την δημόσια εικόνα επικοινωνίας του φορέα. Αφορούν το σύνολο των βεβαιώσεων, αδειών, πληροφοριών, ελέγχων, οικονομικών ενισχύσεων κ.λπ., και προσφέρονται με στόχο την ομαλή λειτουργία της τοπικής κοινωνίας.


Παρακάτω μπορείτε να δείτε τη Διάρθρωση Υπηρεσιών του Δήμου:
Οργανόγραμμα του δήμου (σε μορφή pdf) Οργανόγραμμα του Δήμου