Γενικά ΣτοιχείαΜέσα από τις σελίδες αυτής της ενότητας, θα μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται, προκειμένου να σας χορηγηθούν πιστοποιητικά, βεβαιώσεις ή άλλου τύπου έγγραφα,ή για να διεκπεραιώσετε υποθέσεις σας που είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου μας.


Δείτε παρακάτω:
Δικαιώματα του Πολίτη στη Δημόσια Διοίκηση